Danh Mục

Đối Tác IPCA


Báo cháy Zeta

 

Luật Cải cách Quy định (An toàn Phòng cháy chữa cháy) đã thay đổi cách chúng tôi làm việc trong ngành cứu hỏa, đặc biệt là liên quan đến cách các công ty quản lý mức độ năng lực của nhân viên. Điều quan trọng là cả các công ty và nhân viên làm việc trong ngành công nghiệp cứu hỏa đều có thể chứng minh năng lực này thông qua đào tạo và chứng nhận vì chỉ kinh nghiệm thôi là không đủ.
Trung tâm đào tạo Zeta Vương quốc Anh
Zeta Alarm Systems cung cấp một nhóm hỗ trợ chuyên dụng có thể hỗ trợ các yêu cầu đào tạo của bạn. Sử dụng nhiều năm kinh nghiệm làm việc với đội ngũ nhân viên kỹ thuật có tầm cỡ khác nhau, chúng tôi đã tạo ra một loạt các khóa đào tạo dựa trên mô-đun được tập trung cẩn thận. Các khóa học này được thiết kế để tạo niềm tin cho các kỹ sư và bao gồm các hoạt động cụ thể của sản phẩm cũng như các nguyên tắc cơ bản quan trọng về thực hành tốt.
Các khóa đào tạo được tổ chức tại một số địa điểm để hỗ trợ sắp xếp việc đi lại, bao gồm cả Swansea (Anh) và Dubai ở UAE. Những người tham dự phải làm bài kiểm tra sau mỗi mô-đun và đủ điều kiện để nhận Chứng chỉ Năng lực nếu họ có thể chứng minh mức độ hiểu biết hợp lý.

Báo_cháy_Zeta.jpg

Luật Cải cách Quy định (An toàn Phòng cháy chữa cháy) đã thay đổi cách chúng tôi làm việc trong ngành cứu hỏa, đặc biệt là liên quan đến cách các công ty quản lý mức độ năng lực của nhân viên. Điều quan trọng là cả các công ty và nhân viên làm việc trong ngành công nghiệp cứu hỏa đều có thể chứng minh năng lực này thông qua đào tạo và chứng nhận vì chỉ kinh nghiệm thôi là không đủ.
Trung tâm đào tạo Zeta Vương quốc Anh
Zeta Alarm Systems cung cấp một nhóm hỗ trợ chuyên dụng có thể hỗ trợ các yêu cầu đào tạo của bạn. Sử dụng nhiều năm kinh nghiệm làm việc với đội ngũ nhân viên kỹ thuật có tầm cỡ khác nhau, chúng tôi đã tạo ra một loạt các khóa đào tạo dựa trên mô-đun được tập trung cẩn thận. Các khóa học này được thiết kế để tạo niềm tin cho các kỹ sư và bao gồm các hoạt động cụ thể của sản phẩm cũng như các nguyên tắc cơ bản quan trọng về thực hành tốt.
Các khóa đào tạo được tổ chức tại một số địa điểm để hỗ trợ sắp xếp việc đi lại, bao gồm cả Swansea (Anh) và Dubai ở UAE. Những người tham dự phải làm bài kiểm tra sau mỗi mô-đun và đủ điều kiện để nhận Chứng chỉ Năng lực nếu họ có thể chứng minh mức độ hiểu biết hợp lý.

 


Sắp xếp theo:

  • Trang:
  • 1
  • 2
  • Trang:
  • 1
  • 2