Danh Mục

Đối Tác IPCA


Báo cháy Hochiki

Bao_cháy_Hochiki_1.jpg

Hochiki là tập đoàn tiên phong trong công nghiệp phòng cháy chữa cháy. Đây là đơn vị uy tín, đứng đầu trong việc sản xuất, phân phối các thiết bị ngành phòng cháy chữa cháy.
Hoạt động kinh doanh của chúng tôi là bảo vệ tính mạng và tài sản khỏi hỏa hoạn của quý khách hàng và mọi người dân. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, sự đổi mới và sáng tạo để mang lại cuộc sống thịnh vượng.
Kể từ khi thành lập, Hochiki có một hệ thống đồng nhất trong tất cả các khẩu, từ tư vấn thiết kế đến nghiên cứu và phát triển, sản xuất, bán hàng, xây dựng và bảo trì để tiếp tục đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Hochiki là tập đoàn tiên phong trong công nghiệp phòng cháy chữa cháy. Đây là đơn vị uy tín, đứng đầu trong việc sản xuất, phân phối các thiết bị ngành phòng cháy chữa cháy.Hoạt động kinh doanh của chúng tôi là bảo vệ tính mạng và tài sản khỏi hỏa hoạn của quý khách hàng và mọi người dân. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, sự đổi mới và sáng tạo để mang lại cuộc sống thịnh vượng.Kể từ khi thành lập, Hochiki có một hệ thống đồng nhất trong tất cả các khẩu, từ tư vấn thiết kế đến nghiên cứu và phát triển, sản xuất, bán hàng, xây dựng và bảo trì để tiếp tục đảm bảo an toàn và hiệu quả.


Sắp xếp theo:

  • Trang:
  • 1
  • 2
  • 3

  • Trang:
  • 1
  • 2
  • 3