Danh Mục

Đối Tác IPCA


Hệ thống mạng truyền hình cáp

Hệ thống truyền hình cáp CATV (COMMUNITY ACCESS TELEVISION) là truyền hình cáp hữu tuyến, trong đó tín hiệu truyền hình được truyền đi qua mạng HFC (Hybrid Fiber Coaxial). HFC ở đây là mạng truyền dẫn lai cáp quang và cáp đồng trục.

Trong quá trình xây dựng mạng truyền hình vô tuyến quảng bá, các nhà kỹ thuật truyền hình gặp phải một vấn đề khó khăn trong việc thu phát tín hiệu truyền hình đối với những khu vực có địa hình nhiều đồi núi, tín hiệu truyền hình bị che khuất bởi các tòa nhà. Do vậy mà giải pháp được được đưa ra là nền tảng của công nghệ CATV ngày nay. Tín hiệu truyền hình sẽ được thu tại những địa điểm có sóng tốt, sau khi được xử lý tại phòng máy trung tâm, tín hiệu sẽ được phân phối đến các hộ thuê bao qua mạng HFC.

Hệ thống truyền hình cáp hữu tuyến CATV bao gồm 3 phần chính:

  • Hệ thống thiết bị tại trung tâm (Headend System).
  • Hệ thống mạng phân phối tín hiệu.
  • Thiết bị thuê bao.


    Không có sản phẩm nào trong danh mục này.