Danh Mục

Đối Tác IPCA


Kiểm soát vào ra

kiem-soat-1.jpg

Hệ thống kiểm soát vào ra được ứng dụng quản lý, chấm công cho doanh nghiệp. Ngày nay hệ thống kiểm soát vào ra được lắp đặt tại các tòa nhà văn phòng, các doanh nghiệp. Hệ thống sẽ tích hợp cùng chức năng chấm công giúp nhà quản lý đảm bảo an ninh và quản lý theo dõi nhân viên của mình. Hệ thống kiểm soát vào ra mang lại hiệu quả cao và tính chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.


Sắp xếp theo: