Danh Mục

Đối Tác IPCA


Chữa cháy khí FM200 Viking

 

Chữa cháy khí FM200 Viking Đối với ngân hàng, bảo hiểm và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phòng máy chủ (server room) và lớn hơn là trung tâm dữ liệu (data center)… được xem là nơi trọng yếu cần được bảo vệ trước các tai nạn hỏa hoạn. Vì sao như vậy?
Những khu vực này lưu trữ toàn bộ dữ liệu quan trọng liên quan đến tất cả các hoạt động của doanh nghiệp từ dữ liệu nội bộ đến dữ liệu khách... Có thể nói dữ liệu này mất đi là một thảm họa của doanh nghiệp. Doanh nghiệp bị phá sản là kết quả tất yếu trong trường hợp này.
Yêu cầu đặt ra ở đây là cần phải có một giải pháp phòng cháy chữa cháy hiệu quả và an toàn nhất đối với những khu vực trên.
Để dập lửa vừa nhanh, vừa triệt để lại không gây ảnh hưởng đến trang thiết bị, tài sản của doanh nghiệp bắt buộc chất chữa cháy phải khô, sạch, không dẫn điện, không ăn mòn…

Chữa_cháy_khí_FM200_Viking.jpg

Chữa cháy khí FM200 Viking Đối với ngân hàng, bảo hiểm và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phòng máy chủ (server room) và lớn hơn là trung tâm dữ liệu (data center)… được xem là nơi trọng yếu cần được bảo vệ trước các tai nạn hỏa hoạn. Vì sao như vậy?Những khu vực này lưu trữ toàn bộ dữ liệu quan trọng liên quan đến tất cả các hoạt động của doanh nghiệp từ dữ liệu nội bộ đến dữ liệu khách... Có thể nói dữ liệu này mất đi là một thảm họa của doanh nghiệp. Doanh nghiệp bị phá sản là kết quả tất yếu trong trường hợp này.Yêu cầu đặt ra ở đây là cần phải có một giải pháp phòng cháy chữa cháy hiệu quả và an toàn nhất đối với những khu vực trên.Để dập lửa vừa nhanh, vừa triệt để lại không gây ảnh hưởng đến trang thiết bị, tài sản của doanh nghiệp bắt buộc chất chữa cháy phải khô, sạch, không dẫn điện, không ăn mòn…