Danh Mục

Đối Tác IPCA


Chữa cháy khí FM200 Masteco

Chữa_cháy_khí_FM200_Masteco.png

 

Hệ thống chữa cháy FM-200 MASTECO được chứng nhận UL, FM APPROVED.
Hệ thống chữa cháy khí FM-200 thường là loại hệ thống giàn kiểu EFS (Easy Flow System), Còn kiểu piston đẩy PFS (Piston Flow System) là một công nghệ mới đột phá ở Hàn Quốc và trên thế giới do hãng Masteco phát kiến.

Hệ thống chữa cháy FM-200 MASTECO được chứng nhận UL, FM APPROVED.
Hệ thống chữa cháy khí FM-200 thường là loại hệ thống giàn kiểu EFS (Easy Flow System), Còn kiểu piston đẩy PFS (Piston Flow System) là một công nghệ mới đột phá ở Hàn Quốc và trên thế giới do hãng Masteco phát kiến.