Danh Mục

Đối Tác IPCA


Chữa cháy khí FM200 AirFire

Chữa_cháy_khí_FM200_AirFire.jpg

Airfire được thành lập vào nửa sau của những năm 70 với mục tiêu chuyên về an toàn phòng cháy chữa cháy trong các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp và quân sự.

Airfire được thành lập vào nửa sau của những năm 70 với mục tiêu chuyên về an toàn phòng cháy chữa cháy trong các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp và quân sự.Các giải pháp đa dạng hóa cao để ngăn chặn hỏa hoạn và khả năng tuyệt vời để đánh giá, quản lý và giải quyết các vấn đề quan trọng về bảo vệ, qua đó AIRfire trở thành đối tác hoàn hảo để hỗ trợ bạn cho dù bạn đến từ ngành nào, cả trong nước và quốc tế.Trong những năm qua, nhu cầu về sản phẩm AIRfire đang gia tăng nhanh chóng, do đó việc mở rộng địa lý là cần thiết để cung cấp các giải pháp theo cách phù hợp hơn.Các văn phòng ở Milan và Bari đã được mở để bao gồm các khu vực phía Bắc và phía Nam của nước Ý. Rome vẫn là đơn vị trung tâm, nơi diễn ra tất cả quá trình phát triển và sản xuất cũng như các hoạt động chiến lược của Tập đoàn.Để tiếp tục sự phát triển ổn định và thành công này, vào năm 2012 AIRfire Worldwide SL đã được thành lập tại Barcelona, Tây Ban Nha.Với sự chuyên nghiệp và chất lượng, ngày nay thương hiệu Airfire được phổ biến rất rộng rãi.