Danh Mục

Đối Tác IPCA


Chữa cháy khí Dongsung Finetec Hàn Quốc

 

Cơ sở sản xuất chữa cháy bằng khí của Dongsung Finetec Co., Ltd. là một hệ thống tự hào có thị phần lớn nhất tại thị trường Hàn Quốc. Đây là một sản phẩm đã được kiểm chứng về hiệu quả chữa cháy và độ an toàn về mọi mặt.
DongSungFinTec đã đạt được chứng chỉ KFI cho cơ sở chữa cháy CO2 và hệ thống chữa cháy bằng chất sạch lần đầu tiên trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Do đó, chúng tôi đi đầu trong việc phát triển hệ thống chữa cháy bằng khí trơ phục vụ cưỡng chế với 100% công nghệ của Hàn Quốc. Là một công ty chuyên về hệ thống chữa cháy khí,
Dongsung Finetec Co., Ltd. tạo ra các tiêu chuẩn của Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để họ trở thành tiêu chuẩn của thế giới.

CHUA-CHAY-KHI-DONGSUNG-FINETEC-KOREA.jpg

Cơ sở sản xuất chữa cháy bằng khí của Dongsung Finetec Co., Ltd. là một hệ thống tự hào có thị phần lớn nhất tại thị trường Hàn Quốc. Đây là một sản phẩm đã được kiểm chứng về hiệu quả chữa cháy và độ an toàn về mọi mặt.
DongSungFinTec đã đạt được chứng chỉ KFI cho cơ sở chữa cháy CO2 và hệ thống chữa cháy bằng chất sạch lần đầu tiên trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Do đó, chúng tôi đi đầu trong việc phát triển hệ thống chữa cháy bằng khí trơ phục vụ cưỡng chế với 100% công nghệ của Hàn Quốc. Là một công ty chuyên về hệ thống chữa cháy khí,Dongsung Finetec Co., Ltd. tạo ra các tiêu chuẩn của Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để họ trở thành tiêu chuẩn của thế giới.