Danh Mục

Đối Tác IPCA


Chữa Cháy Khí FM 200 Kidde

 

Hệ Thống Chữa Cháy Khí FM200 Kidde là sản phẩm đến từ công ty Kidde Fire Systems- công ty con của United Techlogies Corporation nổi tiếng tại Mỹ.
Kể từ khi ra đời năm 1917, Kidde Fire Systems đã được đánh giá là công ty hàng đầu thế giới về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ con người, tài sản và các quy trình khỏi các nguy cơ hỏa hoạn. Các giải pháp phòng cháy chữa cháy của Kidde bao gồm các hệ thống phát hiện và kiểm soát thông thường & thông minh bổ sung cho một hệ thống chữa cháy hoàn chỉnh. Hệ thống báo cháy, chữa cháy khí đến từ Kidde được chấp nhận ở hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Chữa_Cháy_Khí_FM200_Kidde.png

Hệ Thống Chữa Cháy Khí FM200 Kidde là sản phẩm đến từ công ty Kidde Fire Systems- công ty con của United Techlogies Corporation nổi tiếng tại Mỹ.
Kể từ khi ra đời năm 1917, Kidde Fire Systems đã được đánh giá là công ty hàng đầu thế giới về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ con người, tài sản và các quy trình khỏi các nguy cơ hỏa hoạn. Các giải pháp phòng cháy chữa cháy của Kidde bao gồm các hệ thống phát hiện và kiểm soát thông thường & thông minh bổ sung cho một hệ thống chữa cháy hoàn chỉnh. Hệ thống báo cháy, chữa cháy khí đến từ Kidde được chấp nhận ở hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.