Danh Mục

Đối Tác IPCA


Hệ thống chữa cháy khí CO2


Cacbon di-oxit (CO2) ở điều kiện thông thường là một loại khí trơ không màu, không mùi và không dẫn điện, có khối lượng phân tử gấp 1.5 lần so với không khí. Khí CO2 đã được sử dụng trong hoạt động chữa cháy, hệ thống CO2 dập tắt lửa bằng cách giảm nồng độ oxy trong không khí xuống thấp hơn nồng độ oxy cần thiết để duy trì sự cháy (dưới 15%). Hơn nữa, độ lạnh của CO2 làm tăng thêm hiệu quả dập tắt cháy, và được sử dụng trong chữa cháy bằng khí với các phòng kín, nơi CO2 được phun trực tiếp lên ngọn lửa và vật liệu cháy. Hệ thống chữa cháy khí CO2 có chi phí thấp hơn so với các hệ thống khác và thường dung chữa cháy với các khu vực không có sự hiện diện thường xuyên của con người như phòng để thiết bị điện, phòng máy biến áp…


Sắp xếp theo: