Danh Mục

Đối Tác IPCA


Chữa cháy khí HFC-125 (ECARO-25)

HFC-125 hay (ECARO-25), (FE-25) – tên hóa học CHF2CF3 là chất khí không dẫn điện, không mùi, không mầu, được lưu trữ dưới dạng lỏng. Sau khi chữa cháy, HFC-125 không lưu lại các chất thừa, không độc tính, phù hợp sử dụng trong các khu vực có người, các loại kho lưu trữ. HFC-125 dập tắt đám cháy bằng cách kết hợp cơ chế thu nhiệt và cô lập tác nhân gây cháy. HFC-125 không thay thế oxy mà luôn duy trì mức oxy tối thiểu từ 16% đến 21% và vì thế nó an toàn đối với các khu vực có người. HFC-125 là chất chữa cháy hiệu quả có thể sử dụng đối với hầu hết các dạng cháy. HFC-125 có mức độ đậm đặc ít nhất cho ứng dụng dập tắt các dạng cháy là từ 8% theo NFPA-2001 và 8.7% theo ISO14520.


Sắp xếp theo: