Danh Mục

Đối Tác IPCA


Bình khí FM200 (HFC-227ea)

FM200 (HFC-227ea) là chất khí sạch không màu, không mùi, chứa cacbon, hydro và flo thường được sử dụng trong công tác chữa cháy. FM200 không phá hủy tầng ozone, không gây hại cho các thiết bị điện tử, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Công Công thức hóa học : 1,1,1,2,3,3,3 Heptafluoroproane (CF3CHFCF3), Khối lượng phân tử :170.03 g/mol, Nhiệt độ sôi ở 1 atm:-16.4 oC, Nhiệt độ đông :-131.1 oC, Khối lượng riêng :  621 kg/m3, Nhiệt lượng hóa hơi tại điểm sôi :132.6 kJ/kg, Độ nhớt ở nhiệt độ 25oC : 0.184 centistokes, Không ảnh hướng đến tầng ozon, Thời gian tồn tại trong thiên nhiên : (31 – 42) năm.


Sắp xếp theo: