Danh Mục

Đối Tác IPCA


Camera Robot cho trạm điện

Camera_robot.jpg

Hệ thống kiểm tra rô bốt thông minh cho trạm biến áp có thể đạt được phạm vi kiểm tra toàn diện và điều khiển tập trung nhiều trạm, cải thiện đáng kể mức độ tự động hóa và thông minh của trạm biến áp. Bằng cách thiết lập kênh dữ liệu giữa hệ thống quản lý sản xuất (như PMS) và nền tảng điều khiển tập trung, hệ thống sẽ tự động kích hoạt nhiệm vụ kiểm tra bằng thông tin bên ngoài (chẳng hạn như phân phối PMS hoặc nhập liệu thủ công). Hệ thống sẽ kết hợp thông minh với thiết bị đầu cuối để thu thập đối tượng tổng hợp và phân tích dữ liệu, đồng thời phản hồi kết quả kiểm tra để giúp người quản lý đưa ra quyết định hiệu quả.


Sắp xếp theo: